வினா - விடை வகைகள் [இலக்கணம்] TNPSC 2022

பகுதி - அ இலக்கணம்
வினா - விடை வகைகள்Welcome to TNPSC
Total Score
Well done! you are correct
Sorry, you are wrong

:

 • tnpsc
 • tnpsc group 4
 • tnpsc group 2
 • tnpsc group 4 syllabus
 • tnpsc login
 • tnpsc photo compressor
 • tnpsc exam date
 • tnpsc exam
 • tnpsc exam details
 • tnpsc exam apply
 • tnpsc portal
 • tnpsc maths book pdf
 • tnpsc tamil book pdf
 • Tamil Nadu Public Service Commission
 • tnpsc News
 • tnpsc recruitment
 • tnpsc apply oline
 • tnpsc notification
 • www.tnpsc.gov.in latest news
 • tnpsc new syllabus
 • tnpsc notes
 • TNPSC Illakkanam
 • இலக்கணம்
 • TNPSC New Syllabus
 • குரூப்-4 தமிழ் இலக்கணம்

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.