அகர வரிசைப்படி சொற்களைச் சீர் செய்தல் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி